Koronan vaikutus autokerhojen tapahtumiin

Koronaepidemia on vaikuttanut keväällä ja kesällä 2020 monin tavoin ihmisten elämään ja erilaisiin tapahtumiin. Myöskään autokerhojen tapahtumat eivät ole säästyneet koronan vaikutuksilta ja monia tapahtumia on jouduttu jopa perumaan vallitsevan epidemiatilanteen takia. Tämä artikkeli tutustuttaa sinut vallitsevaan tilanteeseen.

Kokoukset

Autokerhot pitävät yleensä erilaisia kokouksia, kuten kevätkokouksia. Monien autokerhojen kevätkokoukset on kuitenkin jouduttu perumaan tai siirtämään keväällä 2020 vallitsevan epidemiatilanteen vuoksi. Näin kävi esimerkiksi Länsi-Pasilan autokerho ry:n kevätkokoukselle 2020. Kokous oli tarkoitus järjestää 26. maaliskuuta 2020. Se jouduttiin kuitenkin perumaan. Kokous onnistuttiin lopulta pitämään myöhemmin, 3. kesäkuuta 2020.

Poikkeuslaki 290/2020 vaikutti monien autokerhojen kokousten pitämiseen. Suomen koronavirustilannetta on seurattu aktiivisesti ja lakeja ja asetuksia on mukautettu tilanteen mukaan. Muutoksia on tehty melko nopeaankin tahtiin, jotta koronavirusepidemia saataisiin kuriin.

Autokerhojen kokouksissa käydään läpi kerhojen sääntömääräisiä asioita. Niissä voidaan myös esimerkiksi antaa kerhon hallitukselle vastuuvapauksia tietylle ajanjaksolle.

Tuunaus ja korjailu

Autokerhoissa voidaan tuunailla ja korjailla autoja yhdessä toisten samanhenkisten jäsenten kanssa. Näin vinkkejä voidaan jakaa eikä korjaukseen tarvitse ryhtyä yksin. Esimerkiksi erilaiset entisöintiprojektit ovat mielenkiintoisia, mutta haastavia projekteja, joissa aiheeseen perehtyminen on tärkeää. Tällöin autokerhon asiantuntevien jäsenten vinkit ja neuvot ovat kullanarvoisia.

Kerhoja on tarjolla myös tiettyjen automerkkien, kuten Mazdan, ympärillä, joten jos sinua kiinnostaa aivan erityisesti jokin tietty automerkki, kannattaa harkita tällaiseen kerhoon liittymistä. Jäsenenä saat usein erilaisia hyödyllisiä etuja, joten jäseneksi liittymistä kannattaa harkita. Pienimuotoisia tapahtumia on ollut ainakin osittain mahdollista järjestää myös koronaepidemian aikana, mutta niissäkin on ollut tarpeen huolehtia tehostetusti hygieniasta ja turvaväleistä.

Tapahtumia talkoovoimin

Osa autokerhoista järjestää myös erilaisia tapahtumia, kuten erilaisia kilpailuja. Usein tapahtumat järjestetään talkoovoimin ja jokaisen kynnelle kykenevän työpanos on tarpeen. Jos sinulla vain on aikaa ja kiinnostusta osallistua tapahtumien järjestämiseen, kannattaa tilaisuus käyttää hyödyksi. Tällainen projekti voi nimittäin opettaa todella paljon! Lisäksi se auttaa hitsaamaan talkooporukan yhteen ja lisää sen me-henkeä. Ulkopuolelle ei siis kannata jäädä!

Koronaepidemia on viime aikoina estänyt suurimpien tapahtumien järjestämisen, mutta moni autokerhon jäsen suuntaakin jo katseensa tulevaan ja odottaa tulevia, ensi vuoden tapahtumia. Nähtäväksi jää, salliiko koronatilanne jo ensi vuonna suurempienkin tapahtumien järjestämisen.